Säädökset alkuperäisinä: 2007

1300/2007
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista
1299/2007
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista
1298/2007
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
1297/2007
Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta
1296/2007
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1295/2007
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1294/2007
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 ja 23 §:n muuttamisesta
1293/2007
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1292/2007
Laki autoverolain muuttamisesta
1291/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1290/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1289/2007
Valtiovarainministeriön asetus verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1288/2007
Valtioneuvoston asetus tuloverolain 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1287/2007
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1286/2007
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1285/2007
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta
1284/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
1283/2007
Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta
1282/2007
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta
1281/2007
Laki työntekijän eläkelain 4 §:n muuttamisesta
1280/2007
Laki merimieseläkelain 5 §:n muuttamisesta
1279/2007
Laki ulkomaalaislain 81 §:n muuttamisesta
1278/2007
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta
1277/2007
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta
1276/2007
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1275/2007
Verohallituksen päätös vuonna 2008 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1274/2007
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1273/2007
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1272/2007
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1271/2007
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1270/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
1269/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1268/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1267/2007
Laki väylämaksulain muuttamisesta
1266/2007
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1265/2007
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
1264/2007
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1263/2007
Laki vaalilain muuttamisesta
1262/2007
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2008
1261/2007
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1260/2007
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista
1259/2007
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1258/2007
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1257/2007
Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta
1256/2007
Työministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta
1255/2007
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 12 §:n muuttamisesta
1254/2007
Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista
1253/2007
Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierailuluvista, kieltotauluista, vartio- ja päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammattisotilaan perustaidoista ja kunnosta
1252/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1251/2007
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.