Säädökset alkuperäisinä: 2007

1400/2007
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1399/2007
Laki sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta
1398/2007
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1397/2007
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1396/2007
Valtioneuvoston asetus asian käsittelystä syrjintälautakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1395/2007
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1394/2007
Valtioneuvoston asetus eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden kielitutkinnon perusteista ja järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1393/2007
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1392/2007
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
1391/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1390/2007
Laki lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta
1389/2007
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
1388/2007
Laki opintotukilain muuttamisesta
1387/2007
Laki pakkokeinolain 1 luvun 8 §:n ja 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta
1386/2007
Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1385/2007
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 34 ja 67 §:n muuttamisesta
1384/2007
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 25 ja 33 §:n muuttamisesta
1383/2007
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
1382/2007
Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1381/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista
1380/2007
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1379/2007
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1378/2007
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
1377/2007
Laki sosiaali- ja terveyshuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1376/2007
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
1375/2007
Laki kuntalain muuttamisesta
1374/2007
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1373/2007
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1372/2007
Laki poliisilain 31 d §:n muuttamisesta
1371/2007
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta
1370/2007
Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta
1369/2007
Laki terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1368/2007
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta
1367/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä
1366/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 28 a §:n muuttamisesta
1365/2007
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1364/2007
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1363/2007
Laki työntekijän eläkelain 168 §:n muuttamisesta
1362/2007
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1361/2007
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1360/2007
Laki ammattitautilain 3 a §:n muuttamisesta
1359/2007
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1358/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008 työttömyysvakuutusmaksuista
1357/2007
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta
1356/2007
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1355/2007
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1354/2007
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1353/2007
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1352/2007
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1351/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.