Säädökset alkuperäisinä: 2007

100/2007
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
99/2007
Laki Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
98/2007
Laki Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen
97/2007
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
96/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
95/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta
94/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta timoteille
93/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
92/2007
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
91/2007
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
90/2007
Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
89/2007
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista
88/2007
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta
87/2007
Laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain kumoamisesta
86/2007
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
85/2007
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
84/2007
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
83/2007
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
82/2007
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta
81/2007
Laki kolttalain muuttamisesta
80/2007
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
79/2007
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta
78/2007
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi
77/2007
Laki Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
76/2007
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
75/2007
Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
74/2007
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
73/2007
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon presidentin kanslian kanssa Suomen avustuksesta kansainväliselle erityismekanismille tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
72/2007
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
71/2007
Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta
70/2007
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
69/2007
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
68/2007
Laki rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta
67/2007
Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
66/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
65/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
64/2007
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 8 d §:n mukaisissa kansanvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa
63/2007
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 2007
62/2007
Laki lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta
61/2007
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
60/2007
Työministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
59/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta
58/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
57/2007
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetunopetusministeriön päätöksen muuttamisesta
56/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
55/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2007
54/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
53/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2007 maksettavan korvauksen perusteista
52/2007
Vuoden 2007 lisätalousarvio
51/2007
Valtiovarainministeriön asetus A. E. Nordenskiöld ja Koillisväylä -juhlarahasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.