Säädökset alkuperäisinä: 2007

150/2007
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
149/2007
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta
148/2007
Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta
147/2007
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
146/2007
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
145/2007
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
144/2007
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta
143/2007
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
142/2007
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta
141/2007
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
140/2007
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
139/2007
Laki tilisiirtolain 2 §:n muuttamisesta
138/2007
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
137/2007
Laki vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 1 §:n muuttamisesta
136/2007
Laki vakuutusyhtiölain 14 b luvun 1 §:n muuttamisesta
135/2007
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
134/2007
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
133/2007
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta
132/2007
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
131/2007
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
130/2007
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
129/2007
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta
128/2007
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
127/2007
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
126/2007
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
125/2007
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
124/2007
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
123/2007
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
122/2007
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
121/2007
Laki luottolaitostoiminnasta
120/2007
Työministeriön työjärjestys
119/2007
Oikeusministeriön asetus oikeusapuhakemusten siirtämisestä
118/2007
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
117/2007
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
116/2007
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
115/2007
Valtioneuvoston asetus merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
114/2007
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
113/2007
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
112/2007
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
111/2007
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
110/2007
Ratalaki
109/2007
Laki Kioton mekanismien käytöstä
108/2007
Laki päästökauppalain muuttamisesta
107/2007
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
106/2007
Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta
105/2007
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
104/2007
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
103/2007
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
102/2007
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
101/2007
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.