Säädökset alkuperäisinä: 2007

400/2007
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
399/2007
Laki kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta
398/2007
Verohallituksen päätös Nokia Asset Management Oy:n ja Nokia Networks Asset Management Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
397/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
396/2007
Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta
395/2007
Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
394/2007
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
393/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta
392/2007
Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
391/2007
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
390/2007
Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta
389/2007
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta
388/2007
Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta
387/2007
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
386/2007
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
385/2007
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
384/2007
Laki vakuutusoikeuslain 10 ja 17 §:n muuttamisesta
383/2007
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 16 c §:n kumoamisesta
382/2007
Laki hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta
381/2007
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
380/2007
Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
379/2007
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
378/2007
Laki maakaaren 6 luvun 14 §:n muuttamisesta
377/2007
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 81 §:n muuttamisesta
376/2007
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 §:n muuttamisesta
375/2007
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
374/2007
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta
373/2007
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
372/2007
Laki markkinaoikeuslain 15 §:n muuttamisesta
371/2007
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain kumoamisesta
370/2007
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
369/2007
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
368/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2006 suoritettavan tuen maksatuksesta
367/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien siirroista
366/2007
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013
365/2007
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
364/2007
Tasavallan presidentin asetus Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
363/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
362/2007
Tasavallan presidentin asetus Nigerian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
361/2007
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
360/2007
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
359/2007
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
358/2007
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
357/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
356/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
355/2007
Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
354/2007
Laki kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta
353/2007
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
352/2007
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
351/2007
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.