Säädökset alkuperäisinä: 2007

450/2007
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
449/2007
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
448/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
447/2007
Merimiespalvelulaki
446/2007
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
445/2007
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
444/2007
Ryhmäkannelaki
443/2007
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 131 §:n muuttamisesta
442/2007
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
441/2007
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
440/2007
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
439/2007
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 35 ja 38 §:n muuttamisesta
438/2007
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 28 ja 31 §:n muuttamisesta
437/2007
Laki luopumiseläkelain 14 §:n muuttamisesta
436/2007
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain muuttamisesta
435/2007
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
434/2007
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
433/2007
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
432/2007
Laki perintökaaren 25 luvun 8 §:n muuttamisesta
431/2007
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta
430/2007
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 25 ja 27 §:n muuttamisesta
429/2007
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
428/2007
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
427/2007
Laki kolttalain muuttamisesta
426/2007
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
425/2007
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
424/2007
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta
423/2007
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
422/2007
Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 b §:n muuttamisesta
421/2007
Laki nimilain muuttamisesta
420/2007
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
419/2007
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
418/2007
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
417/2007
Lastensuojelulaki
416/2007
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
415/2007
Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 5 §:n muuttamisesta
414/2007
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
413/2007
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
412/2007
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
411/2007
Laki jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
410/2007
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta
409/2007
Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta
408/2007
Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta
407/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan maksatuksesta
406/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
405/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2006 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2006 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
404/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
403/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
402/2007
Valtioneuvoston asetus Puolustushallinnon palvelukeskuksesta
401/2007
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.