Säädökset alkuperäisinä: 2007

500/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
499/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä
498/2007
Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastoista
497/2007
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
496/2007
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
495/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
494/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 §:n muuttamisesta
493/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2007/2008 kuivattujen rehujen jalostusyrityksille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
492/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000–2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta
491/2007
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
490/2007
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
489/2007
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta
488/2007
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta
487/2007
Laki rakennuksen energiatodistuksesta
486/2007
Laki ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta
485/2007
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
484/2007
Laki tapaturmavakuutuslain 53 i §:n muuttamisesta
483/2007
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
482/2007
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta
481/2007
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta
480/2007
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
479/2007
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
478/2007
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta
477/2007
Laki sijoitusrahastolain 36 ja 37 §:n muuttamisesta
476/2007
Laki säästöpankkilain 77 §:n muuttamisesta
475/2007
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
474/2007
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
473/2007
Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta
472/2007
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
471/2007
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
470/2007
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
469/2007
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta
468/2007
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
467/2007
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
466/2007
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
465/2007
Laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta
464/2007
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
463/2007
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
462/2007
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
461/2007
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
460/2007
Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n ja 7 a luvun 3 §:n muuttamisesta
459/2007
Tilintarkastuslaki
458/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
457/2007
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
456/2007
Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta
455/2007
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta
454/2007
Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta
453/2007
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta
452/2007
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
451/2007
Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.