Säädökset alkuperäisinä: 2007

600/2007
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta
599/2007
Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain muuttamisesta
598/2007
Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta
597/2007
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
596/2007
Laki Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta
595/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
594/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
593/2007
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta
592/2007
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta
591/2007
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta
590/2007
Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
589/2007
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
588/2007
Laki alkoholilain muuttamisesta
587/2007
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
586/2007
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
585/2007
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
584/2007
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
583/2007
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 11 §:n muuttamisesta
582/2007
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
581/2007
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
580/2007
Laki asumistukilain muuttamisesta
579/2007
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
578/2007
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
577/2007
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
576/2007
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta
575/2007
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
574/2007
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta
573/2007
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
572/2007
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
571/2007
Laki eläkkeensaajan asumistuesta
570/2007
Laki vammaisetuuksista
569/2007
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta
568/2007
Kansaneläkelaki
567/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
566/2007
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
565/2007
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta
564/2007
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
563/2007
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
562/2007
Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta
561/2007
Laki sotilastapaturmalain 1 §:n muuttamisesta
560/2007
Laki poliisilain 45 a §:n muuttamisesta
559/2007
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
558/2007
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
557/2007
Laki rajavartiolain 25 §:n muuttamisesta
556/2007
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
555/2007
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
554/2007
Laki rajavartiolain 35 ja 39 §:n muuttamisesta
553/2007
Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n kumoamisesta
552/2007
Laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annetun lain kumoamisesta
551/2007
Laki puolustusvoimista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.