Säädökset alkuperäisinä: 2007

750/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
749/2007
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
748/2007
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
747/2007
Laki jätelain muuttamisesta
746/2007
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä
745/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta
744/2007
Valtioneuvoston asetus verovirastoista
743/2007
Laki vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta
742/2007
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
741/2007
Laki Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä
740/2007
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
739/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista
738/2007
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
737/2007
Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista
736/2007
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen 2 ja 5 a luvun muuttamisesta
735/2007
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta
734/2007
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
733/2007
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n muuttamisesta
732/2007
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
731/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa sekä suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta
730/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteen yrittäjäkurssin opetussisällöstä
729/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus laihdutusvalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 10 §:n muuttamisesta
728/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 4 b §:n muuttamisesta
727/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
726/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä
725/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 12 §:n kumoamisesta
724/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen muuttamisesta
723/2007
Valtioneuvoston asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
722/2007
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvatarkastajan koulutuksesta
721/2007
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta
720/2007
Työministeriön asetus merimiespalvelutoimistosta
719/2007
Valtioneuvoston asetus päihdepalvelujen kehittämiseen vuosina 2007―2009 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
718/2007
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
717/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
716/2007
Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
715/2007
Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio
714/2007
Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
713/2007
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
712/2007
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta
711/2007
Laki avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta
710/2007
Laki perintökaaren muuttamisesta
709/2007
Laki konkurssilain muuttamisesta
708/2007
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta
707/2007
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta
706/2007
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
705/2007
Ulosottokaari
704/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätösten sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
703/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
702/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
701/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.