Säädökset alkuperäisinä: 2007

800/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman punakampelan kalastuksen keskeyttämisestä
799/2007
Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana
798/2007
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
797/2007
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä
796/2007
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
795/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
794/2007
Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta annetun lain 61 §:n voimaantulosta
793/2007
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
792/2007
Laki opintotukilain muuttamisesta
791/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi
790/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
789/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
788/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
787/2007
Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, elohopeayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
786/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
785/2007
Tasavallan presidentin asetus Etelämantereen ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n muuttamisesta
784/2007
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristösuojelupöytäkirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta
783/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
782/2007
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
781/2007
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
780/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
779/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 9 § 4 momentin kumoamisesta
778/2007
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 20 §:n 3 momentin muuttamisesta
777/2007
Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
776/2007
Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
775/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta perunan vaalean rengasmädän torjunnasta
774/2007
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
773/2007
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
772/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista
771/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
770/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2―5 §:n kumoamisesta
769/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
768/2007
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
767/2007
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
766/2007
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
765/2007
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
764/2007
Laki Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
763/2007
Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
762/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
761/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
760/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
759/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä
758/2007
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
757/2007
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
756/2007
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
755/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
754/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
753/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä annetun asetuksen kumoamisesta
752/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä
751/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden investointitukien hakuajan päättymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.