Säädökset alkuperäisinä: 2007

950/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puutavarapölkkyjen kappaleittaisten mittausmenetelmien vahvistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
949/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden tuontirajoituksista annettujen päätösten kumoamisesta
948/2007
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
947/2007
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
946/2007
Sisäasiainministeriön asetus Lahden maistraatin sijaintipaikasta
945/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
944/2007
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
943/2007
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta
942/2007
Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta
941/2007
Valtiovarainministeriön asetus osakkeen likvidistä markkinasta
940/2007
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle
939/2007
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
938/2007
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
937/2007
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
936/2007
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
935/2007
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta
934/2007
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
933/2007
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
932/2007
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
931/2007
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
930/2007
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta
929/2007
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
928/2007
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
927/2007
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
926/2007
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
925/2007
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
924/2007
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
923/2007
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
922/2007
Laki sijoituspalveluyrityksistä
921/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
920/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
919/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
918/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
917/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
916/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
915/2007
Ulkoasiainministeriön asetus puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista
914/2007
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
913/2007
Ympäristöministeriön asetus yhteistoteutushankkeista
912/2007
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
911/2007
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
910/2007
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
909/2007
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008
908/2007
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
907/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta
906/2007
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä virka-apua verotuksen alalla koskevissa asioissa
905/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
904/2007
Tasavallan presidentin asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
903/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
902/2007
Laki kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta
901/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.