Säädökset alkuperäisinä: 2007

1000/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksymisestä vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön 25 §:n 3 ja 5 momentin kumoamisesta
999/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 44 §:n kumoamisesta
998/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
997/2007
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n ja 4 luvun 1 §:n muuttamisesta
996/2007
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
995/2007
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
994/2007
Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
993/2007
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
992/2007
Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta
991/2007
Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta
990/2007
Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
989/2007
Laki elintarvikelain muuttamisesta
988/2007
Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä sisäasiainministeriöön
987/2007
Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta
986/2007
Laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n muuttamisesta
985/2007
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
984/2007
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta
983/2007
Laki tullilain 26 ja 28 §:n muuttamisesta
982/2007
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
981/2007
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 §:n muuttamisesta
980/2007
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta
979/2007
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta
978/2007
Laki yhdenvertaisuuslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
977/2007
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
976/2007
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
975/2007
Laki ulkomaalaisvirastosta annetun lain muuttamisesta
974/2007
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
973/2007
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
972/2007
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
971/2007
Laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön
970/2007
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
969/2007
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa
968/2007
Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun päätöksen muuttamisesta
967/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
966/2007
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
965/2007
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
964/2007
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
963/2007
Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
962/2007
Valtioneuvoston asetus radoista
961/2007
Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin
960/2007
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta
959/2007
Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
958/2007
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
957/2007
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
956/2007
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
955/2007
Laki tuloverolain 33 a ja 122 §:n muuttamisesta
954/2007
Laki Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
953/2007
Laki Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
952/2007
Laki Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
951/2007
Laki Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.