1492/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun väestötietoasetuksen (886/1993) 4 §:n 1 momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1064/1999, seuraavasti:

4 §
Tiedot Suomen kansalaisesta

Suomen kansalaisesta talletetaan väestötietojärjestelmään henkilötunnuksen lisäksi:


12) edunvalvonnan, toimintakelpoisuuden rajoituksen ja edunvalvontavaltuutuksen alkamis- ja lakkaamisajankohta, tieto siitä, onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu, tieto siitä, onko edunvalvonnan tai edunvalvontavaltuutuksen tehtäviä jaettu, edunvalvojan tai valtuutetun nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika sekä edunvalvojan tai valtuutetun tehtävän alkamis- ja lakkaamisajankohta,Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.