1491/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 1 §:n 14 kohta, 2 §, 8 §:n 1 momentin 3 ja 6 kohta ja 9 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 676/2007, seuraavasti:

1 §
Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:


14) valtioneuvoston kirjaamo ja muu tietopalvelu;


2 §
Valtioneuvoston kanslian alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat yhtiöt:

Altia Oyj, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Kasvinjalostus Oy, Destia Holding Oy, Edita Oyj, Eka-kiinteistöt Oy, Ekokem Oy Ab, Elisa Oyj, FCG Finnish Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Itella Oyj, Kemijoki Oy, Kemira Oyj, Labtium Oy, Metso Oyj, Motiva Oy, Neste Oil Oyj, OMX AB (publ), Outokumpu Oyj, Patria Oyj, Rahapaja Oy, Raskone Oy, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Santapark Oy, Silta Oy, Solidium Oy, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy, TeliaSonera AB, Vapo Oy sekä VR-Yhtymä Oy.

8 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) valtioneuvoston EU-sihteeristön päälliköllä, valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäälliköllä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto;


6) tietopalvelupäälliköllä, finanssineuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, tietohallintopäälliköllä, henkilöstön kehittämispäälliköllä, tiedotuspäälliköllä, apulaistiedotuspäälliköllä, erityisasiantuntijalla, johtavalla terminologilla, johtavalla tietoasiantuntijalla, kriisiviestinnän koordinaattorilla, tilannekuvakoordinaattorilla, EU-erityisasiantuntijalla ja EU-tiedottajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä


9 §
Virkamiesten nimittämistoimivalta

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, johtajan, osastopäällikön, hallitusneuvoksen, finanssineuvoksen, neuvottelevan virkamiehen, lainsäädäntöneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään. EU-sihteeristön päällikön, EU-sihteeristön apulaispäällikön ja talousneuvoston sihteeristön päällikön nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Pääministeri
Matti Vanhanen

Alivaltiosihteeri
Heikki Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.