1488/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Slovakian tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Bratislavassa 14 päivänä toukokuuta 2007 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä marraskuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä marraskuuta 2007 ja jonka hyväksymisestä Slovakian tasavallan hallitus on ilmoittanut Suomen tasavallan hallitukselle 18 päivänä toukokuuta 2007 ja Suomen tasavallan hallitus Slovakian tasavallan hallitukselle 28 päivänä marraskuuta 2007, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 23 päivänä marraskuuta 2007 annettu laki (1052/2007) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 117/2007)

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen, Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.