1486/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus pelastuspalkkion jakamisessa noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen suoritettua pelastuksen

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 16 luvun 11 §:n 6 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 1363/2006:

1 §

Jos meripelastuksen on suorittanut Suomen valtion alus, jota käytetään yksinomaan valtion muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen, merilain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan huomioon otettavalla palkkauksella tarkoitetaan kunkin miehistöön kuuluvan kuukausipalkkaa. Jos miehistöön kuuluu varusmiehiä tai heihin verrattavia, on heidän pelastuspalkkio-osuutensa määrättävä sen viranomaisen, jonka palveluksessa henkilö on, virkamiehen alimman kuukausipalkan mukaan.

2 §

Jos pelastukseen on osallistunut eri ministeriöiden hallinnonalaan kuuluvia aluksia, valtioneuvosto voi päättää aluksen henkilöstölle tulevan pelastuspalkkion jaosta alusten kesken.

3 §

Merilain 16 luvun 11 §:ssä säädetystä pelastuspalkkiosta luopumisesta päättää ministeriö, jonka hallinnonalaan alus kuuluu. Asiasta päättää kuitenkin valtioneuvosto, jos pelastukseen on osallistunut useamman ministeriön hallinnonalaan kuuluvia aluksia.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Kansainvälisten asioiden neuvos
Minna Kivimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.