1411/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista perustutkinnoista 1 päivänä maaliskuuta 2001 annetun opetusministeriön asetuksen (216/2001) liite sellaisena kun se on asetuksessa 606/2006 seuraavasti:

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Liite
Tutkinto
Koulutusohjelma/osaamisala Tutkintonimike
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja
1609 Viittomakielisen ohjauksen koulutusohjelma
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 10102 Lastenohjaaja
1610 Lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 10103 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
1612 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma
KULTTUURIALA
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 10091 Artesaani
1601 Esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma
1602 Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma
1603 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 10092 Media-assistentti
1604 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
1605 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma 10117 Kuva-artesaani
Tanssialan perustutkinto 10093 Tanssija
1606 Tanssijan koulutusohjelma
Musiikkialan perustutkinto
1607 Muusikon koulutusohjelma 10118 Muusikko
1608 Soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma 10098 Musiikkiteknologi
10099 Pianonvirittäjä
Sirkusalan perustutkinto
1619 Sirkusalan koulutusohjelma 10123 Sirkusartisti
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
Liiketalouden perustutkinto 10059 Merkonomi
1562 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma
1563 Informaatio- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma
1564 Taloushallinnon koulutusohjelma
1565 Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma
LUONNONTIETEIDEN ALA
Tietojenkäsittelyn perustutkinto 10060 Datanomi
1566 Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma
1567 Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Jalkinealan perustutkinto 10009 Suutari
1516 Kenkä- ja nahka-alan koulutusohjelma
Tekstiilialan perustutkinto 10010 Tekstiilinvalmistaja
1517 Tekstiilitekniikan koulutusohjelma
Vaatetusalan perustutkinto
1518 Asustealan koulutusohjelma 10011 Modisti
1519 Pukuompelun koulutusohjelma 10012 Pukuompelija
1520 Turkisalan koulutusohjelma 10013 Turkkuri
1521 Vaatturityön koulutusohjelma 10014 Vaatturi
Painoviestinnän perustutkinto 10087 Painotuotantoassistentti
1593 Ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma
1594 Painotekniikan koulutusohjelma
Kone- ja metallialan perustutkinto
1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma 10015 Automaatioasentaja
10016 Kunnossapitoasentaja
1523 Valimotekniikan koulutusohjelma 10017 Valaja
10018 Valumallinvalmistaja
1524 Valmistustekniikan koulutusohjelma 10019 Hienomekaanikko
10020 Koneenasentaja
10021 Koneistaja
10022 Levyseppähitsaaja
10023 Työvälinevalmistaja
Talotekniikan perustutkinto
1501 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma 10001 Kiinteistönhoitaja
1502 LVI-asennuksen koulutusohjelma 10002 LVI-asentaja
1503 Teknisen eristyksen koulutusohjelma 10003 Tekninen eristäjä
Autoalan perustutkinto
1525 Autokorinkorjauksen koulutusohjelma 10024 Autokorinkorjaaja
1526 Automaalauksen koulutusohjelma 10025 Automaalari
1527 Automyynnin koulutusohjelma 10026 Automyyjä
1528 Autotekniikan koulutusohjelma 10027 Ajoneuvoasentaja
1529 Varaosamyynnin koulutusohjelma 10028 Varaosamyyjä
1622 Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma 10126 Pienkonekorjaaja
Lentokoneasennuksen perustutkinto 10029 Lentokoneasentaja
1530 Lentokoneasennuksen koulutusohjelma
Lennonjohdon perustutkinto 10109 Lennonjohtaja
1613 Lennonjohdon koulutusohjelma
Logistiikan perustutkinto
1531 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma 10030 Autonkuljettaja
10119 Linja-autonkuljettaja
10120 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
1617 Lentoasemapalvelujen koulutusohjelma 10121 Lentoasemahuoltaja
1532 Varastopalvelujen koulutusohjelma 10031 Varastonhoitaja
Sähköalan perustutkinto
1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma 10015 Automaatioasentaja
1533 Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma 10110 Elektroniikka-asentaja
1534 Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma 10111 Sähköasentaja
Rakennusalan perustutkinto
1504 Maarakennuksen koulutusohjelma 10004 Maarakentaja
1505 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10005 Maarakennuskoneenkuljettaja
1506 Talonrakennuksen koulutusohjelma 10006 Talonrakentaja
Maanmittausalan perustutkinto 10007 Kartoittaja
1507 Maanmittaustekniikan koulutusohjelma
Puualan perustutkinto
1535 Levyteollisuuden koulutusohjelma 10033 Levyprosessinhoitaja
1536 Puusepän koulutusohjelma 10034 Puuseppä
1537 Sahateollisuuden koulutusohjelma 10035 Sahaprosessinhoitaja
Veneenrakennuksen perustutkinto 10036 Veneenrakentaja
1538 Veneenrakennuksen koulutusohjelma
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
1539 Verhoilun koulutusohjelma 10037 Verhoilija
1618 Sisustuksen koulutusohjelma 10122 Sisustaja
Pintakäsittelyalan perustutkinto
1540 Maalausalan koulutusohjelma 10038 Lattianpäällystäjä
10039 Maalari
1541 Puuteollisuuden pintakäsittelyjen koulutusohjelma 10040 Pintakäsittelijä
1542 Teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma 10041 Korroosionestomaalari
10040 Pintakäsittelijä
Kemiantekniikan perustutkinto 10042 Prosessinhoitaja
1543 Kemiantekniikan koulutusohjelma
1544 Biotekniikan koulutusohjelma
Laboratorioalan perustutkinto 10043 Laborantti
1545 Laboratorioalan koulutusohjelma
Paperiteollisuuden perustutkinto
1546 Massan valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja
1547 Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja
1548 Paperin jalostuksen koulutusohjelma 10045 Paperinjalostaja
Elintarvikealan perustutkinto
1549 Elintarviketeknologian koulutusohjelma 10046 Elintarvikkeiden valmistaja
1550 Leipomoalan koulutusohjelma 10047 Leipuri-kondiittori
1551 Liha-alan koulutusohjelma 10048 Lihatuotteiden valmistaja
1552 Meijerialan koulutusohjelma 10049 Meijeristi
Merenkulkualan perustutkinto
1553 Kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma 10050 Korjaaja
1554 Sähkökäytön koulutusohjelma 10051 Laivasähköasentaja
1555 Konepäällystön koulutusohjelma 10052 Vahtikonemestari
1556 Kansipäällystön koulutusohjelma 10053 Vahtiperämies
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
1557 Kelloalan koulutusohjelma 10054 Kelloseppä
1558 Mikromekaniikan koulutusohjelma 10055 Mikromekaanikko
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
1559 Kumitekniikan koulutusohjelma 10056 Kumituotevalmistaja
1560 Muovitekniikan koulutusohjelma 10057 Muovituotevalmistaja
Suunnitteluassistentin perustutkinto 10058 Suunnitteluassistentti
1561 Teknisen suunnittelun koulutusohjelma
Turvallisuusalan perustutkinto 10088 Turvallisuusvalvoja
1595 Turvallisuusalan koulutusohjelma
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
Maatalousalan perustutkinto
1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä
1620 Maatalousteknologian koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä
1581 Hevostalouden koulutusohjelma 10075 Hevostenhoitaja
10076 Ratsastuksenohjaaja
1582 Turkistalouden koulutusohjelma 10077 Turkistarhaaja
1621 Eläintenhoidon koulutusohjelma 10124 Eläintenhoitaja
Puutarhatalouden perustutkinto 10078 Puutarhuri
1583 Puutarhatuotannon koulutusohjelma
1584 Viheralan koulutusohjelma
1585 Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma
Kalatalouden perustutkinto
1586 Kalatalouden koulutusohjelma 10105 Kalanjalostaja
10106 Kalanviljelijä
10107 Kalastaja
10108 Kalastuksenohjaaja
Metsäalan perustutkinto
1587 Metsätalouden koulutusohjelma 10127 Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
1588 Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10081 Metsäkoneenkuljettaja
1623 Metsäkoneasennuksen koulutusohjelma 10128 Metsäkoneasentaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
1590 Ympäristöalan koulutusohjelma 10083 Ympäristönhoitaja
1591 Luontoalan koulutusohjelma 10084 Luontoyrittäjä
1592 Poro- ja luontaistalouden koulutusohjelma 10085 Porotalousyrittäjä
10086 Luontaistalousyrittäjä
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 10008 Lähihoitaja
1508 Ensihoidon koulutusohjelma
1598 Kuntoutuksen koulutusohjelma
1509 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma
1510 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma
1511 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma
1512 Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma
1513 Vammaistyön koulutusohjelma
1514 Vanhustyön koulutusohjelma
1515 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma
Hammastekniikan perustutkinto 10089 Hammaslaborantti
1599 Hammastekniikan koulutusohjelma
Lääkealan perustutkinto 10090 Farmanomi
1600 Lääkealan koulutusohjelma
1615 Apteekkialan koulutusohjelma 10115 Lääketeknikko
Hiusalan perustutkinto 10072 Parturi-kampaaja
1578 Parturi-kampaajan koulutusohjelma
Kauneudenhoitoalan perustutkinto 10073 Kosmetologi
1579 Kosmetologin koulutusohjelma
Liikunnanohjauksen perustutkinto 10112 Liikuntaneuvoja
1611 Liikunnanohjauksen koulutusohjelma
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
Matkailualan perustutkinto
1568 Matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma 10061 Matkailupalvelujen tuottaja
1569 Matkailun myynti- ja neuvontapalvelujen koulutusohjelma 10062 Matkailuvirkailija
Catering-alan perustutkinto
1570 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma 10063 Palveluvastaava
1571 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 10064 Suurtalouskokki
Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto
1572 Hotellipalvelun koulutusohjelma 10065 Hotellivirkailija
1573 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma 10066 Ravintolakokki
1574 Ravintolapalvelun koulutusohjelma 10067 Tarjoilija
Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto
1596 Kotitalouspalvelujen koulutusohjelma 10068 Kotitalousyrittäjä
1597 Kuluttajapalvelujen koulutusohjelma 10069 Tuoteneuvoja
Puhdistuspalvelujen perustutkinto
1576 Siivousalan koulutusohjelma 10070 Toimitilahuoltaja
1577 Tekstiilihuollon koulutusohjelma 10071 Tekstiilihuoltaja

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Opetushallituksen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 13 §:n nojalla päättämien opetussuunnitelmien perusteiden mukaiseen metsäalan perustutkinnon metsätalouden koulutusohjelman koulutukseen ennen tämän asetuksen voimaan tuloa otetut opiskelijat voivat tutkinnon suoritettuaan käyttää tämän asetuksen mukaista tutkintonimikettä.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Opetusneuvos
Mika Tammilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.