1402/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1117/1985) 3 §:n 4 ja 6 momentti sekä 8 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 4 momentti ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 1226/1993 sekä 3 §:n 6 momentti asetuksessa 172/1997, seuraavasti:

3 §

Vahingoittunut tai sairastunut voi vaihtaa neljän viikon laitoskuntoutusjaksonsa enintään 20 päivän päiväkuntoutusjaksoon tai enintään 24 kerran hoitosarjaan muussa avokuntoutuksessa. Vahingoittunut tai sairastunut voi vaihtaa kahden viikon laitoskuntoutusjaksonsa enintään 10 päivän päiväkuntoutusjaksoon tai enintään 20 kerran hoitosarjaan muussa avokuntoutuksessa.


Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan 2 momentin nojalla laitoskuntoutus enintään neljän viikon ajalta vuodessa, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso on kuntoutuksessa vähintään seitsemän ja enintään 14 vuorokautta. Jos vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan 3 momentin nojalla laitoskuntoutus enintään kahden viikon ajalta vuodessa, hän voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso on kuntoutuksessa enintään seitsemän vuorokautta. Vahingoittunut tai sairastunut voi jakaa 4 momentissa tarkoitetun 20 päivän päiväkuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa siten, että aviopuoliso saa päiväkuntoutusta enintään 10 päivää ja 10 päivän päiväkuntoutusjaksonsa siten, että aviopuoliso saa päiväkuntoutusta enintään viisi päivää. Vahingoittunut tai sairastunut voi jakaa 4 momentissa tarkoitetun muun avokuntoutuksen hoitosarjan aviopuolisonsa kanssa siten, että 24 kerran pituisesta hoitosarjasta aviopuoliso saa enintään 12 ja 20 kerran pituisesta hoitosarjasta enintään 10 kerran hoitosarjan. Kuntoutusjakson jakamisen edellytyksenä on, että vahingoittunut tai sairastunut on täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, jolloin kuntoutusjakso alkaa.

8 §

Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut kotipalvelut ja 10 §:ssä tarkoitetut asumispalvelut sekä omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoidon tuki korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle tässä pykälässä säädettyjen perusteiden mukaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Anne-Marie Brisson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.