1395/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan etnisten suhteiden neuvottelukunnasta 10 päivänä helmikuuta 2005 annetun asetuksen (96/2005), 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 ja 4 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti,

1 §
Neuvottelukunnan tarkoitus

Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii etnisten suhteiden neuvottelukunta.


3 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sisäasiainministeriön kansliapäällikkö. Varapuheenjohtajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö ja maahanmuuttajien edustaja. Varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee edustaa sisäasiainministeriön, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja, eduskuntaryhmiä, Suomen Kuntaliittoa, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä edustavia rekisteröityjä yhdistyksiä sekä viranomaisia, jotka voivat samalla edustaa alueellisia neuvottelukuntia.


Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sisäasiainministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Etnisten suhteiden neuvottelukunnalla on yhteensovittava, valmisteleva ja lausuntojen ja asiakirjojen laatimisesta vastaava työjaosto. Työjaoston puheenjohtajana on sisäasiainministeriön virkamiesedustaja ja varapuheenjohtajana maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustaja. Neuvottelukunta asettaa työjaoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä siten, että jaoston edustus noudattaa neuvottelukunnan kokoonpanoa. Työjaostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään kahdeksan jäsentä.


Neuvottelukunnalla voi olla päätoiminen sihteeri, joka on palvelussuhteessa Sisäasiainministeriöön. Neuvottelukunnalla voi olla myös sivutoimisia sihteereitä..Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Astrid Thors

Erikoissuunnittelija
Eeva Vattulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.