1367/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 58 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1359/2007, seuraavasti:

1 §

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 b §:n 3 momentissa tarkoitetun jäsenlaitoksen on tilitettävä tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetty maksu kultakin kalenterivuodelta Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

2 §

Jäsenlaitoksen on maksettava 1 §:ssä tarkoitetun maksun ennakkoa Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle kunkin vuoden tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä siten, että kahdessa ensimmäisessä erässä maksetaan kummassakin 1/3 ja kahdessa viimeisessä erässä kummassakin 1/6 liiton koko vuodelle etukäteen arvioiman maksun määrästä. Maksettu ennakko otetaan huomioon kunkin jäsenlaitoksen lopullista maksua määrättäessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.