1337/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (1186/2005) 1 § ja 2 §:n 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1271/2006, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin valtion talousarvion momentin 32.30.40 perusteella yritysten yhteishankkeisiin myönnettävien valtionavustusten ja momentin 32.30.47 perusteella ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille myönnettävien yleisavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) valtionapuviranomaisella työ- ja elinkeinoministeriötä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Pertti Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.