1330/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1158/2002) 1 §:n 2 momentin 2 kohta sekä 2 ja 5 §,

muutetaan 3 §:n otsikko ja 1–3 momentti, 4 §:n otsikko ja liite sekä

lisätään 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470―790 MHz.

Toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan yksi kanavanippu.

Televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.


4 §
Radioverkot

Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5– 283,5 kHz, 526,5–1606,5 kHz, 2300–2498 kHz, 3200–3400 kHz, 3950–4000 kHz, 5950–6200 kHz, 7100–7300 kHz, 9500–9900 kHz, 11650–12050 kHz, 13600–13800 kHz, 15100–15600 kHz, 17550–17900 kHz, 21450–21850 kHz ja 25670–26100 kHz.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Liite

TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA

1 Televisiotoiminta
Kanava ERP (kW)
8 40
25 45
28 50
35 50
37 47
41 45
47 47
61 47
2 Radiotoiminta
Taajuus (MHz) ERP (kW) Huom.
88,6 10
91,3 10
93,1 10
95,0 10
95,9 0,2
97,1 10
100,3 10
101,8 3 1)
102,3 10
102,8 1 1)
104,3 1 1)
104,9 3 1)
105,2 1 1)
106,8 1 1)
107,2 0,2 1)

1) Olennaisesti rajoitettu teho Viestintäviraston määräämissä sektoreissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.