1287/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (1347/2002) 7 §:n 2 momentti, 8 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 8 § asetuksessa 1223/2005, sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:

7 §
Työllistämistuen myöntäminen

Työllistämistuen työelämävalmennukseen sekä harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen työelämävalmennuksen ajalta myöntää työvoimatoimisto, jossa tuen hakija on työttömänä työnhakijana. Starttirahan myöntää työvoimatoimisto, jossa tuen hakija on henkilöasiakkaana. Osa-aikalisän myöntää työvoimatoimisto, jonka toimialueella osa-aikatyöhön siirtyvän työpaikka sijaitsee tai jonka työtön työnhakija työllistetään osa-aikalisän avulla.

8 §
Useaa työnantajaa koskevat päätökset

Palkkatukea voidaan myöntää ja maksaa saman työntekijän työllistämiseksi useammalle työnantajalle samanaikaisesti edellyttäen, että työaika on yhteensä vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Korkein korotettu palkkatuki voidaan kuitenkin myöntää ja maksaa, vaikka työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on lyhyempi kuin 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

11 §
Määrärahan myöntäminen yritystoiminnan edellytysten arviointiin ja kehittämiseen

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää määrärahan myöntämisestä sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) ja julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun asetuksen (1346/2002) 13 §:ssä tarkoitetun yritystoiminnan edellytysten arvioinnista ja kehittämisestä aiheutuviin menoihin.

20 a §
Useaa vuotta koskevat päätökset

Useaa kalenterivuotta koskevat päätökset työllisyysmäärärahoista rahoitettavista tuista, avustuksista ja etuuksista on tehtävä tulevien vuosien osalta ehdolla, että tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä, paitsi jos:

1) kyse on julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 6 §:n mukaisesta aluevelvoitteesta;

2) kyse on sanotun lain 7 luvun 7 §:n mukaisesta työllistämisvelvoitteesta;

3) niihin on valtion talousarviossa osoitettu myöntämisvaltuus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Työministeri
Tarja Cronberg

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.