1284/2007

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Vakuutusvalvontaviraston julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

1) yhtiöjärjestyksen ja yhdistysjärjestyksen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 590 euroa;

2) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös:

a. eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja työttömyyskassojen osalta 590 euroa;

b. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekassojen osalta 340 euroa;

3) sulautumista, jakautumista, yhteisömuodon muuttamista, vakuutuskannan luovuttamista, vakuutustoiminnan luovuttamista ja vastuun siirtämistä koskeva päätös:

a. vakuutusyhtiöiden osalta perusmaksu 2 640 euroa, sekä päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän tai asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 30 tuntia ylittävältä osalta 85 euroa tunnilta;

b. vakuutusyhdistysten, eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja työttömyyskasojen osalta perusmaksu 1 360 euroa, sekä päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän tai asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 15 tuntia ylittävältä osalta 85 euroa tunnilta;

c. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekassojen osalta perusmaksu 680 euroa, sekä päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän tai asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 7 tuntia ylittävältä osalta 85 euroa tunnilta;

d. eläkesäätiön tai eläkekassan ylikatteen palautus työnantajalle tai osakkaalle 1 360 euroa;

4) vakuutusteknisten perusteiden vahvistamista koskeva päätös:

a. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekassojen osalta 340 euroa;

b. muiden Vakuutusvalvontaviraston valvottavien osalta 590 euroa;

5) vakuutusedustajan rekisteröintihakemuksen käsitteleminen 320 euroa; hakemusmaksuja ei palauteta;

6) työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistamista koskeva päätös 320 euroa;

7) rekisteriote ja todistus 60 euroa;

8) muu Vakuutusvalvontaviraston valvottavan pyynnöstä annettava lupa ja päätös 590 euroa, sekä päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän tai asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 6 tuntia ylittävältä osalta 85 euroa tunnilta.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Vakuutusvalvontavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity Vakuutusvalvontaviraston toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) Vakuutusvalvontaviraston kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

5) valokopiot ja muut jäljennökset sekä

6) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.