1270/2007

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan sairasautolla harjoitettavassa luvanvaraisessa liikenteessä.

Tällä asetuksella vahvistetaan ylimmät sallitut kuljetusmaksut harjoitettaessa liikennettä sairasautolla.

Sairaankuljetus on määritelty sairaankuljetusasetuksessa (565/1994).

2 §

Jokaisesta uudesta kuljetuksesta saadaan lähtömaksuna periä 54,66 €. Lisäksi yhtä useammista paaripotilaista saadaan jokaisesta lähtömaksuna periä 27,34 €.

Kuljetuksessa mukana olevasta istuvasta potilaasta saadaan lisämaksuna periä enintään 13,66 €.

Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, saa tämän matkan ylittävältä osuudelta periä 1,45 € jokaiselta alkavalta kilometriltä.

Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaan kuitenkin siten, että edellä 3 momentissa tarkoitettua maksua ei peritä samanaikaisesti yhtä useammalta potilaalta.

3 §

Paluumatkalla saadusta uuden potilaan kuljetuksesta saadaan periä tämän päätöksen mukaiset maksut, kuitenkin enintään yhdeltä potilaalta.

Kilometrikorvausta saadaan periä vain matkan siltä osalta, joka on uudesta kuljetuksesta johtuvaa lisämatkaa ja ylittää 20 kilometriä.

4 §

Toisesta kuljetustehtävään osallistuvasta sairaankuljettajasta saadaan korvauksena periä 29,10 € ja tunnin ylittävältä ajalta lisäksi 14,56 € jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan alkaen auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

5 §

Tunnin ylittävältä yhtäjaksoiselta odotusajalta saadaan jokaiselta alkavalta neljännestunnilta periä 7,28 €.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sitä sovelletaan toistaiseksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tällä asetuksella kumotaan sairaankuljetuksen taksoista 21 päivänä heinäkuuta 2006 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (709/2006).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Juhani Tervala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.