1269/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1252/2002) 3 §:n 1 momentin e kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 760/2003, seuraavasti:

3 §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän pituus

1. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvoyhdistelmälle, jonka pituus on enintään:


e) keskiakseliperävaunuyhdistelmän autojen kuljetuksessa 20,25 metriä, ilman kuormaa 18,75 metriä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Juha Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.