1261/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun asetuksen (1173/2005) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1―3 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 4 §:n 1―3 momentti asetuksessa 1195/2006, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a §, seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkustusasiakirja;

2) viisumi;

3) oleskelulupa;

4) todistukset;

5) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyntä ja valtuutus; sekä

6) muut notaari- ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet.


4 §
Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista ja henkilökortista peritään käsittelymaksuna 90 euroa. Passi voidaan myöntää nopeutetussa menettelyssä, jolloin käsittelymaksu on 110 euroa ja lisäksi peritään toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat erilliset kustannukset. Väliaikaisesta passista peritään käsittelymaksuna 135 euroa.

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, väliaikaisesta muukalaispassista ja Laissez-Passer-matkustusasiakirjasta sekä Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavasta tilapäisestä matkustusasiakirjasta, Emergency Travel Document, peritään 90 euroa.

Maksu peritään hakemusta jätettäessä ja maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä. Jos passi toimitetaan asiakkaalle postitse, peritään myös postikulut.


6 §
Oleskelulupa

Voimassaolevan luvan siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään 25 euroa luvalta.


7 a §
Kioton mekanismien käytöstä annetun lain mukainen hyväksyntä ja valtuutus

Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta hyväksynnästä ja valtuutuksesta peritään käsittelymaksuna 105 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Ulkoasiainministeri
Ilkka Kanerva

Lainsäädäntöneuvos
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.