1258/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun opetusministeriön asetuksen (1201/2006) 1 §:n 14 ja 15 kohta, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 16, 17 ja 18 kohta, seuraavasti:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun ovat:


14) julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 90 euroa;

15) kansalaisuuslain (359/2003) 17 §:ssä tarkoitettu kielitutkintotodistuksen antajan suorittama arviointi, joka koskee muulla koulusivistyksellä tai muulla tavalla osoitetun kielitaidon tasoa 90 euroa;

16) osallistuminen auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) 7 §:ssä tarkoitettuun auktorisoidun kääntäjän tutkintoon 210 euroa;

17) todistus auktorisoinnista, joka annetaan

a) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 35 euroa;

b) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 50 euroa;

c) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 80 euroa; sekä

18) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 50 euroa, joka kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksytään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.