1219/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun verontilitysasetuksen (804/1998) 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti asetuksessa 1339/2001 ja 2 §:n 3 momentti asetuksessa 1323/2006, seuraavasti:

1 §
Ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuudet ennakkoperintävaiheessa

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien perusteena käytetään viimeksi päättynyttä verotusta. Lisäksi laskentaperusteena käytetään kunnan asukasluvun ja evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenmäärän muutosta sekä kunnan ja seurakunnan tuloveroprosenttia.

2 §
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet

Metsäerän ja metsävero-osuuden laskentaperusteena käytetään Metsäntutkimuslaitoksen metsäkeskuksittain laskemia bruttokantorahatulotietoja. Verontilityslain 13 §:n 4 momentissa tarkoitettuina luonnonsuojelualueilta saamatta jääneiden kantorahatulojen arvioina käytetään Metsähallituksen asianomaisille metsämaille laskemaa metsän vuotuista tuottoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.