1206/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531/1986) 7 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1096/2007:

1 §
Korkeakouluopintojen rinnastaminen

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot rinnastetaan rinnastamispäätöstä tehtäessä voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisiin Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin siten kuin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa (531/1986) ja tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Täydentävät opinnot

Rinnastamispäätöksessä voidaan edellyttää Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja:

1) ylempään korkeakoulututkintoon enintään 40 opintoviikkoa tai 60 opintopistettä;

2) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon enintään 30 opintoviikkoa tai 45 opintopistettä;

3) alempaan korkeakoulututkintoon 20 opintoviikkoa tai 30 opintopistettä;

4) ammattikorkeakoulututkintoon enintään 20 opintoviikkoa tai 30 opintopistettä;

5) opettajan pedagogisiin opintoihin enintään 10 opintoviikkoa tai 15 opintopistettä;

6) korkeakoulun opintosuoritukseen opintojen kokonaislaajuus huomioon ottaen vähäinen määrä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 30 päivänä toukokuuta 1997 annettu asetus (519/1997).

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.