1201/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sosiaalihuollon viranomaisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Kansaneläkelaitokselle maksutta sen pyynnöstä elatusturvalaissa (671/1998) säädettyjen muiden kuin elatusavun vahvistamista koskevien tehtävien hoitamiseen valmistautumisessa tarvittavat lasta, elatustuen nostajaa ja elatusvelvollista koskevat henkilötiedot sekä tiedot, jotka koskevat elatusapusopimusta tai -tuomiota, elatustukihakemusta ja -päätöstä, elatustuen maksatusta, elatusapusaatavan perintää, elatustuen takaisinperintää sekä kunnan takautumissaatavan perimättä jättämistä elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden perusteella.

Kansaneläkelaitos voi saada sosiaalihuollon viranomaiselta 1 momentissa mainittuja tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaan suostumuksesta riippumatta.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 120/2007
StVM 18/2007
EV 81/2007

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.