1197/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueista 22 päivänä toukokuuta 1992 annetun asetuksen (449/1992) 8 § sekä

muutetaan 5 ja 6 § seuraavasti:

5 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueilla saa niiden perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä ja vähäisessä määrin kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä sekä kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) pitää kunnossa rakennelmia, kulkuväyliä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita;

4) tehdä metsänhoitotoimia alueiden maisemakuvan säilyttämiseksi ja parantamiseksi; sekä

5) tutkia alueiden geologiaa ja etsiä malmeja.

6 §
Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyttöä varten laaditaan kullekin alueelle erikseen tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Satu Sundberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.