1184/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään eläkkeensaajan asumistuesta 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (571/2007) 57 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Valtion osuuden maksaminen Kansaneläkelaitokselle

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään neljä arkipäivää ennen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 25 §:n 3 momentissa säädettyä maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituspäivää edeltävän kuukauden aikana maksettujen eläkkeensaajan asumistukien määrä sekä määrä, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan seuraavan kuukauden aikana maksettavien eläkkeensaajan asumistukien maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään eläkkeensaajan asumistukien maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä. Kalenterikuukautena maksettujen asumistukien yhteismäärän ja saman kuukauden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.