1130/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2007 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2007 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 33,71 %
Kunnallisveron osuus 56,74 %
Kirkollisveron osuus 3,33 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
― sairaanhoitomaksun osuus 4,03 %
― päivärahamaksun osuus 2,19 %
3 §

Verovuodelta 2007 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2006 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2007 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2007 ja 1 päivän tammikuuta 2006 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan vuoden 2007 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus euroa Kirkollisveron alennus euroa
Brändö 83 547 9 283
Eckerö 139 833 15 537
Finström 413 335 39 635
Föglö 89 463 10 525
Geta 63 797 6 035
Hammarland 214 557 22 718
Jomala 586 228 51 726
Kumlinge 61 281 6 625
Kökar 48 452 5 238
Lemland 276 956 27 696
Lumparland 68 570 6 301
Maarianhamina 1 917 200 149 781
Naantali 245 000 17 000
Saltvik 273 173 28 924
Sottunga 22 645 2 588
Sund 174 640 18 880
Vårdö 66 483 7 598
4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2007 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2007 heinäkuusta vuoden 2007 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 8 päivänä helmikuuta 2007 annettu valtiovarainministeriön asetus (166/2007) ja 27 päivänä kesäkuuta 2007 annettu valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta (738/2007).

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.