1104/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan ulkomaalaisvirastosta 13 päivänä maaliskuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (193/2002) nimike sekä 1 ja 2 § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

Maahanmuuttovirastosta

1 §

Maahanmuuttoviraston toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää ylijohtaja. Ylijohtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä sisäasiainministeriölle.

Ylijohtaja vahvistaa Maahanmuuttoviraston työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrätään tulosyksiköistä sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta.

2 §

Ylijohtaja ratkaisee Maahanmuuttovirastolle kuuluvat asiat. Muut virkamiehet ratkaisevat asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava. Vahvistetusta työjärjestyksestä huolimatta jokainen on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ylijohtaja hänelle antaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Jorma Kantola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.