1089/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä, säädetään puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (551/2007) 33 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa puolustusvoimain komentajan ja alempien sotilasesimiesten kesken.

2 §
Käskyvaltasuhteet

Rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:ssä tarkoitettu sotilas on sotilaskäskyasioissa sotilasesimiehensä alainen.

Pääesikunnan päällikkö, maavoimien komentaja, merivoimien komentaja, ilmavoimien komentaja ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ovat sotilaskäskyasioissa välittömästi puolustusvoimain komentajan alaisia.

Operatiivisen sotilasläänin komentaja on sotilaskäskyasioissa maavoimien komentajan alainen. Alueellisen sotilasläänin komentaja on sotilaskäskyasioissa operatiivisen sotilasläänin komentajan alainen. Varuskunnan päällikkö on tässä tehtävässään sotilaskäskyasioissa operatiivisen sotilasläänin komentajan alainen.

Sotilaslaitoksen johtaja, joukko-osaston komentaja ja muun hallintoyksikön johtaja ovat sotilaskäskyasioissa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 28 §:n 2 momentissa säädetyn alaisuussuhteensa mukaisesti pääesikunnan päällikön, maavoimien komentajan, merivoimien komentajan, ilmavoimien komentajan tai operatiivisen sotilasläänin komentajan alaisia.

3 §
Pääesikunnan päällikön ratkaisuvalta

Pääesikunnan päällikkö ratkaisee puolustushaarojen yhteistä poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat ja suoraan pääesikunnan alaisina olevien hallintoyksiköiden sotilaallista toimintaa koskevat sotilaskäskyasiat.

4 §
Puolustushaaran komentajan ratkaisuvalta

Maavoimien komentaja, merivoimien komentaja ja ilmavoimien komentaja ratkaisevat puolustushaaraansa sekä suoraan alaistensa hallintoyksiköiden sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

Maavoimien komentaja ratkaisee lisäksi operatiivisten sotilasläänien sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

5 §
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin ratkaisuvalta

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ratkaisee Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

6 §
Operatiivisen sotilasläänin komentajan ratkaisuvalta

Operatiivisen sotilasläänin komentaja ratkaisee alaisensa operatiivisen sotilasläänin, alueellisen sotilasläänin, muun kuin joukko-osaston kokoonpanoon kuuluvan aluetoimiston, joukko-osaston ja maavoimien maakuntajoukon sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

7 §
Sotilaslaitoksen johtajan ja joukko-osaston komentajan ratkaisuvalta

Sotilaslaitoksen johtaja tai joukko-osaston komentaja ratkaisee alaisensa sotilaslaitoksen, joukko-osaston tai maakuntajoukon sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat. Joukko-osaston komentaja ratkaisee joukko-osaston kokoonpanoon kuuluvan aluetoimiston sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

8 §
Toimivallan siirtäminen

Sotilasesimies voi sotilaskäskyllä siirtää sotilaskäskyasiain toimivaltaansa alaiselleen sotilasesimiehelle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.