1087/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007

Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus lisää verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta 10 päivänä tammikuuta 2007 antamaansa päätökseen (43/2007) uuden 8 a §:n seuraavasti:

8 a §
Uudenmaan veroviraston toimivalta

Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu käsitellä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu liikaa perityn lähdeveron palauttamista koskeva asia siltä osin kuin on kysymys Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuneelle verovelvolliselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 suoritetusta ansiotulosta peritystä lähdeverosta. Uudenmaan veroviraston toimivaltaan kuuluu myös käsitellä sen tällaisessa asiassa tekemän päätöksen oikaisu.


Päätös tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2007 ja sitä sovelletaan asiaan, joka päätöksen voimaan tullessa on ratkaisematta ja asiaan, joka tulee vireille päätöksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Veroasiantuntija
Matti Merisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.