1086/2007

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (970/2004) 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 11 § ja 12 §, sellaisena kuin niistä 5 § on osaksi asetuksessa 606/2005, seuraavasti:

3 §
Suoramyynnin viitemäärän hakeminen

Suoramyynnin viitemäärää haetaan asianomaiselta työvoima- ja elinkeinokeskukselta. Samalle tuottajalle voidaan myöntää vain yksi suoramyynnin viitemäärä. Viitemäärä on tilakohtainen. Viitemäärän ostamista voi hakea kaksi kertaa tuotantojakson aikana. Hakuajat päättyvät maaliskuun ja syyskuun lopussa. Hakemus on tehtävä Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

4 §
Kansallinen varanto

Maaseutuvirasto hallinnoi suoramyynnin kansallista varantoa. Maa- ja metsätalousministeriö voi päättää muutoin kuin 7 §:n mukaisesti varantoon kertyneiden viitemäärien siirrosta työvoima- ja elinkeinokeskuksille edelleen jaettavaksi. Maaseutuvirasto määrittää siirrossa käytettävät yksityiskohtaiset perusteet. Varannosta myönnetyistä viitemääristä voidaan periä tuottajilta ministeriön määräämä maksu.


5 §
Suoramyynnin viitemäärien siirtäminen ja muuntaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus vahvistaa suoramyynnin viitemäärien yhdistämiset, siirrot ja muunnokset. Viitemääriä yhdistettäessä ja siirrettäessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (562/2006) 9, 10 ja 13―15 §:ssä säädetään.

Jos viitemäärien yhdistämistä tai siirtämistä haetaan koskemaan jo kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus on toimitettava asianomaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen tuotantojakson päättymistä edeltävän helmikuun loppuun mennessä.


11 §
Tuottajan ilmoitus

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun tuotantojakson päätyttyä, kuitenkin ennen jakson päättymistä seuraavan toukokuun 15 päivää, tuottajan on Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella ilmoitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle tuotekohtainen yhteenveto kaikesta suoramyynnistään kyseisen ajanjakson aikana.

12 §
Rekisteri

Tässä asetuksessa tarkoitettujen suoramyynnin viitemäärien seuraamiseksi ja valvomiseksi on Maaseutuviraston hallinnoima ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämä rekisteri. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ilmoittavat rekisteriin uusien viitemäärien vahvistamiset ja vahvistetuissa viitemäärissä tapahtuneet muutokset sekä 11 §:ssä tarkoitetut tuottajan ilmoittamat tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2007

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.