1033/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan aina määräajaksi täytettävistä viroista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (1060/1994) 3 ja 5 § sekä

lisätään 1 §:ään siitä asetuksella 789/2001 kumotun 1 kohdan tilalle uusi 1 kohta seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:

1) työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön, kolmen alivaltiosihteerin ja neljän osastopäällikön virat;


3 §

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin johtajan virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

5 §

Valtakunnansovittelijan virka täytetään neljäksi vuodeksi kerrallaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.