965/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan korkeakoulujen arviointineuvostosta 24 päivänä marraskuuta 1995 annetun asetuksen (1320/1995) 3 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 465/1998, sekä

muutetaan 1 ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 1 § mainitussa asetuksessa 465/1998 ja asetuksessa 641/2005, seuraavasti:

1 §

Opetusministeriön yhteydessä toimii korkeakoulujen arviointineuvosto, jonka tehtävänä on:

1) avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arviointia koskevissa asioissa;

2) huolehtia ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten ja perustamishankkeiden arvioinnista;

3) järjestää korkeakoulujen toimintaan sekä korkeakoulupolitiikkaan liittyviä arviointeja;

4) tehdä korkeakoulujen arviointia ja sen kehittämistä koskevia aloitteita;

5) huolehtia arviointia koskevasta kansainvälisestä yhteistyöstä; sekä

6) edistää korkeakoulujen arviointia koskevaa tutkimusta.

Arviointineuvosto hoitaa lisäksi Ahvenanmaan maakunnassa suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista annetussa tasavallan presidentin asetuksessa (548/2005) sille säädetyt tehtävät.

Korkeakouluilla tarkoitetaan tässä asetuksessa yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettuja yliopistoja sekä opetusministeriön toimialaan kuuluvia ammattikorkeakouluja.

2 §

Arviointineuvostossa on enintään 12 jäsentä. Heidän on oltava korkeakoulujen arviointiin perehtyneitä ja heistä enemmistön on kuuluttava johonkin korkeakouluun. Opetusministeriö nimeää jäsenet enintään neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Opetusministeriö määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvoston toimikaudeksi.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2007.

Erikoistumisopintojen lautakunta jatkaa kuitenkin toimikautensa loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Ministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Laura Hansén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.