943/2007

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2007

Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan holhoustoimesta 10 päivänä syyskuuta 1999 annetun asetuksen (889/1999) 1 § ja

muutetaan 7 §:n 2 momentti seuraavasti:

7 §

Mitä 1 momentissa säädetään tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, on vastaavasti sovellettava, kun holhousviranomainen määrää edunvalvojan holhoustoimesta annetun lain 12 §:n nojalla tai kun holhousviranomaisen ratkaisulla muutetaan asiantilaa, josta on tehty rekisteriin merkintä. Jos päätöstä on noudatettava vasta lainvoimaisena, tiedot kuitenkin merkitään rekisteriin vasta päätöksen saatua lainvoiman.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2007

Ministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Markku Helin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.