899/2007

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2007

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Kaustisen kunnasta siirretään Ullavan kuntaan seuraavat kiinteistön osat: Ullavan kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Ullavan kylän tilasta Välitalo 17:78 osa, tilasta Hietala 17:80 osa, tilasta Honkala 18:37 osa, tilasta Hietapyrstö 18:38 osa, tilasta Heinola 19:54 osa ja Kaustin kylän tilasta 15:625 osa sekä kyläjaotuksen ulkopuolelta kiinteistöstä Yleinen tie 885:895:2:1 osa. Kälviän kunnasta siirretään Ullavan kuntaan seuraavat tilanosat: Ullavan kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Kälviän kylän tilasta Rauhala 4:116 osa ja tilasta Eteläperä 4:122 osa, Ullavan kylästä tilasta Viita-salo 32:5 osa, tilasta Sipola 32:19 osa ja tilasta Jänkä 32:26 osa. Ullavan kunnasta siirretään Kaustisen kuntaan Kaustisen kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Ullavan kylän tilasta Neverbacka 17:2 osa. Ullavan kunnasta siirretään Kälviän kuntaan seuraavat tilanosat: Kälviän kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Kälviän kylän tilasta Metsä 4:117 osa ja Kälviän kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Jokikylän tilasta Perkkiö 2:21 osa.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.