896/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista 18 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 11, 16 ja 17 § seuraavasti:

11 §
Lakisääteisten verojen ja maksujen tiedot

Rekisteriin talletetaan tieto ajoneuvoverosta, polttoainemaksusta ja Ajoneuvohallintokeskuksen kantamasta autoverosta sekä niiden maksuunpanotiedot, tieto maksetuista ja maksamattomista veroista sekä maksu- ja perintätiedot. Lisäksi rekisteriin talletetaan tieto veron tai maksun laiminlyönnistä johtuvasta ajoneuvon käyttökiellosta sekä tieto verovapautuksista. Rekisteriin talletetaan myös tiedot ajoneuvoveron suoraveloitusvaltuutuksesta, verovelvollisuuden siirrosta ja laskutusosoitteesta sekä ajoneuvoveronkannosta jaksoissa tehdyn sopimuksen ja ajoneuvoveron palautuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

16 §
Ajoneuvon rekisteröintitiedot

Ajoneuvon rekisteröintitietoina rekisteriin talletetaan:

1) omistajan ja haltijan nimi, osoite ja kotikunta, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, sekä äidinkieli tai asiointikieli;

2) tieto siitä, onko omistaja luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja vastaava tieto haltijasta sekä haltijan hallintaoikeuden laatu;

3) omistajaa ja haltijaa koskevan muutoksen tapahtumapäivä sekä ensirekisteröintipäivä, uudelleenrekisteröintipäivä, liikennekäyttöön oton päivä ja käyttöönottoajankohta;

4) rekisteritunnus ja tieto siitä, onko rekisterikilvessä kansallisuustunnus;

5) käyttötarkoitus, käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot, liikennekäytöstä poiston ja lopullisen poiston päivä, tarvittaessa tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palautuspäivästä sekä liikennekäytöstä poiston ja lopullisen poiston syystä;

6) Ajoneuvohallintokeskuksen tarpeellisiksi katsomat ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 7 §:ssä tarkoitetut muut tiedot.

17 §
Liikennevakuutustiedot

Liikennevakuutustietoina rekisteriin talletetaan tieto vakuutuksesta ja sen voimassaolosta, liikennevakuutuksen ottajasta, vakuutusyhtiöstä sekä vakuutusmaksun laiminlyönnistä ja ajoneuvon seisonta-ajasta.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.