867/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan oikeusavusta 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (388/2002) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 997/2004, 5 §, 6 §, 12 §:n 1 momentti sekä 20 §, seuraavasti:

2 §

Kun hakijan taloudessa on huollettavia, tuloista vähennetään 300 euroa lasta kohti. Elatusapu, elatustuki, perhe-eläke, lapsilisä ja kotihoidon tuki otetaan tuloina huomioon huoltajan käyttövaraa laskettaessa. Jos huollettavalla muutoin on säännölliset, omaan elatukseen riittävät tulot, hänen osaltaan ei tehdä vähennystä. Vähennys voidaan tehdä myös 18 vuotta täyttäneestä lapsesta, jota hakija tosiasiallisesti elättää.


5 §

Perusomavastuu on oikeusavun saajan maksettavaksi tuleva prosenttiosuus avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta arvonlisäveroineen. Se määräytyy hakijan käyttövaran mukaan seuraavasti:

Yksinäisellä henkilöllä
enintään 700 euroa 0 %
enintään 900 euroa 20 %
enintään 1 100 euroa 30 %
enintään 1 300 euroa 40 %
enintään 1 400 euroa 55 %
enintään 1 500 euroa 75 %
Puolisoilla henkilöä kohden
enintään 600 euroa 0 %
enintään 700 euroa 20 %
enintään 850 euroa 30 %
enintään 1 100 euroa 40 %
enintään 1 200 euroa 55 %
enintään 1 300 euroa 75 %
6 §

Oikeusapua ei myönnetä, kun käyttövara on yksinäisellä henkilöllä yli 1 500 euroa ja puolisoilla yli 1 300 euroa henkilöltä.

12 §

Asumismenoina hyväksytään kohtuullinen vuokra, vastike ja omakotitalon hoitomenot. Ilman selvitystä omakotitalon kuukausittaisina hoitomenoina hyväksytään enintään 250 euroa. Omistusasunnon asumismenona hyväksytään asuntolainan kuukausittaiset korot. Asumismenot voidaan jättää hyväksymättä siltä osin kuin asunto on perheen kokoon nähden ylimitoitettu. Asumistuki ja opintorahan asumislisä vähennetään asumismenoista.

20 §

Oikeusapumaksu on 70 euroa. Oikeusapumaksua ei peritä, jos hakija saa korvauksetonta oikeusapua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Asetusta sovelletaan myönnettäessä oikeusapua mainitun päivämäärän jälkeen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.