862/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan rekisterihallinnon suoritteiden maksuista 7 päivänä joulukuuta 2006 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1135/2006) 3 §:n 1 momentin 4 kohta,

muutetaan 5 §:n 1 momentin 9 ja 18 kohta,

lisätään 5 §:n 1 momenttiin uusi 19 kohta,

muutetaan liitteenä olevan maksutaulukon VI osan 2 kohtaa sekä

lisätään liitteenä olevan maksutaulukon VII osaan uusi kohta seuraavasti:

5 §

Maistraattien maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


9) vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) 9 §:ssä tarkoitetut rekisteritodistukset;


18) edunvalvontavaltuutuksesta annetun (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen sekä

19) muut kuin edellä 3 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä 2-4 mainituille tahoille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. Asetuksen 18 kohta tulee kuitenkin voimaan 1.11.2007 lukien.

Moottorivenerekisterissä olevien vesikulkuneuvojen rekisteritietoja koskevan muutosilmoituksen perusteella annettavan rekisteritodistuksen maksuttomuuden edellytyksistä säädetään vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 31 §:n 5 momentissa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

VI ASIAKIRJAPALVELUT

2. MUU ASIAKIRJAPALVELU
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa tarkoitettu rekisteritodistus ja rekisteritodistuksen kaksoiskappale 27,00 €/asiakirja
Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa tarkoitettu rekisteritodistus erityistunnuksella 92,00 €/asiakirja
Ote vesikulkuneuvorekisteristä 10,00 €/asiakirja

VII MAISTRAATTIEN HOLHOUSTOIMEN SUORITTEET

5. MUUT SUORITTEET


Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 30,00 €/päätös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.