855/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998, 716/2002, 1416/2004 ja 253/2007 nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 15 334 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0 – 6-vuotiaat 5 906,79 718,18
7 – 64-vuotiaat 290,49 819,35
65 – 74-vuotiaat 777,28 1 932,50
75 – 84-vuotiaat 4 690,86 3 730,68
85 vuotta täyttäneet 13 045,86 6 464,33
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 527,98 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 47,67 euroa.

4 §

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 14,23 euroa.

5 §

Lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 40,20 euroa.

6 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 354,01 euroa.

7 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 992,87 euroa kunnan asukasta kohden.

8 §

Jollei valtion talousarviosta muuta johdu, valtionavustuksen määrä vuonna 2008 sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin on 24 800 000 euroa, joka suunnataan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Kansliapäällikkö
Kari Välimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.