815/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007 12 päivänä tammikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (19/2007) 2 § seuraavasti:

2 §
Pyyntiponnistusrajoitukset

Suomen lipun alla purjehtivat FIN-tunnuksella rekisteröidyt alukset eivät saa kalastaa trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on yhtä suuri tai suurempi kuin 90 millimetriä, taikka pohjaan lasketuilla tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on 90 millimetriä tai suurempi, taikka pohjasiimoilla tai pitkäsiimoilla vuoden 2007 Itämeren kiintiöasetuksen liitteen II 1 kohdassa mainittujen ajankohtien lisäksi seuraavilla Itämeren ICES -osa-alueilla seuraavina aikoina:

1) ICES -osa-alueet 22―24:

a) 25.2.―30.3. ja

b) 24.8.2007 alkaen osa-alueille vahvistetun Suomen turskakiintiön täyttymisen vuoksi.

2) ICES -osa-alueet 25―26 (67 vrk):

a) 1.5.―21.6. ja

b) 16.12.―30.12.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.