809/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan päiväsakon rahamäärästä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen (609/1999) 4 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1037/2001, ja

muutetaan 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 613/2005, seuraavasti:

1 §
Keskimääräinen kuukausitulo

Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat:

1) valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) vakuutetun sairausvakuutusmaksu;

5) työntekijän työeläkevakuutusmaksu;

6) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu;

7) jäännösveron korot;

8) veronkorotus;

9) ennakon viivekorko.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Lena Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.