799/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2007

Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 39 §:n nojalla:

1 §
Päiväraha, perheavustus ja majoituskorvaus

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opetuksen aikana:

1) ansiomenetyksen korvauksena päivärahaa 15 euroa opetuspäivältä;

2) perheavustusta 17 euroa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi;

3) majoituskorvausta 8 euroa opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.

2 §
Matkakorvaus

Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon.

Erityisestä syystä 1 momentissa tarkoitettu korvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija majoittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen.

Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.

3 §
Tutkintotilaisuus ja ammattiosaamisen näyttö

Opiskelijalla on oikeus saada tässä asetuksessa tarkoitetut etuudet myös osallistuessaan näyttötutkinnon tutkintotilaisuuteen tai ammattiosaamisen näyttöön.

4 §
Koti- ja oppisopimuspaikkakunta

Tässä asetuksessa kotipaikkakunnalla tarkoitetaan opiskelijan kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa ja oppisopimuspaikkakunnalla työnantajan osoittaman työpaikan sijaintikuntaa, jossa opiskelija suorittaa käytännön työtehtäviin yhdistettyjä opintoja.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan oppisopimukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuoleisten opintojen aikana 27 päivänä marraskuuta 2001 annettu opetusministeriön asetus (1130/2001).

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Opetusneuvos
Arja Mäkeläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.