741/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Laki Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvan Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva kemian analyysipalvelujen tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana ovat laboratorio-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut.

Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan.

3 §

Tuloverotuksessa osakeyhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen toimintaa.

4 §

Osakeyhtiö vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Geologian tutkimuskeskus on sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja sille siirtyvää kemian analyysipalvelujen toimintaa.

Valtion vastuu 1 momentissa tarkoitetuista sitoumuksista jää voimaan.

5 §

Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen tehtävissä tämän lain voimaan tullessa olevat henkilöt siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään, jos he ovat antaneet kirjallisen suostumuksen tähän viimeistään kuukautta ennen yhtiön perustamista. Virkamiesten virkasuhde päättyy ilman eri toimenpiteitä.

Määräajaksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen tehtäviin otetut henkilöt siirtyvät määräajaksi osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi ajaksi.

Geologian tutkimuskeskuksesta osakeyhtiöön siirtyvien virkamiesten virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Virkasuhteinen henkilöstö otetaan osakeyhtiöön työsopimussuhteisiin tehtäviin.

Työsuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt, sovelletaan, mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

HE 7/2007
TaVM 2/2007
EV 10/2007

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.